O společnosti MTG stavby

STAVEBNÍ PRÁCE PRO VEŘEJNÝ A SOUKROMÝ SEKTOR

Naše firma nerozlišuje mezi velkými a malými zákazníky. Každému je věnována

stejná pozornost a servis ze strany našich zaměstnanců.

PODPORUJEME

NAJDETE NÁS NA TĚCHTO PORTÁLECH

PROFIL SPOLEČNOSTI MTG STAVBY, S. R.O.

Stavební firma MTG stavby, spol. s r. o. byla založena 29.04.2009 a je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Brně, oddíl C vložka 62314 ze dne 29.04.2009 s termínem zahájení činnosti k 29.04.2009. Jednatelem společnosti je Jan Mittag.

 

 

Společnost navazuje na tradice rodinné stavební firmy s ohledem na spokojenost zákazníka a dobrou kvalitu odvedené práce s dlouhodobou životností. Tým pracovníků je složen z kvalifikovaných odborníků, kteří společně pracují i více než 15 let a ve stavebnictví mají až 30-ti leté zkušenosti. Zázemí firmy je ve víceúčelovém objektu na ulici Chaloupkova 3, v Brně Králově Poli. Zde se nachází jak sídlo firmy a její kanceláře, tak skladové a provozní prostory.

 

Jsme společností, která vynakládá maximální úsilí pro dosažení takových výsledků v rámci svých stavebních zakázek, které budují důvěru a dlouhodobý vztah mezi zákazníkem a firmou MTG stavby, spol. s r. o. Předáním hotového díla naše práce nekončí. Mezi naše zákazníky patří jak soukromé, tak státní organizace, pro které jsme schopni zajistit na základě jejich požadavků veškerý stavební servis.

CO DĚLÁME

・stavby na klíč・stavební a řemeslné práce・údržbu nemovitosti・engeneering a dozorování staveb・projekční činnost・financování Vašich projektů・soudní znalecké posudky v odvětví ceny a odhady nemovitostí

JSME TU PRO VÁS

mittag-jan

Jan Mittag
Autorizovaný stavitel
jan.mittag@mtgstavby.cz
+420 602 594 946

Jan Mittag

Jednatel společnosti

email: jan.mittag@mtgstavby.cz
gsm: +420 602 594 946

kleska-ales

Aleš Kleska
Ekonom
ales.kleska@mtgstavby.cz
+420 776 112 390

Aleš Kleska

Ekonom

email: ales.kleska@mtgstavby.cz
gsm: +420 776 112 390

Jan Mittag, jednatel společnosti

Jan Mittag v roce 1995 ukončil studium a nastoupil do rodinné stavební firmy. Zde postupně absolvoval tzv. „kolečko“, kdy postupně pracoval na všech pozicích nutných k řádné realizaci staveb – jako asistent stavbyvedoucího a mistra, jako rozpočtář, ekonom staveb, referent subdodávek, stavbyvedoucí a na dalších pozicích.

 

Na jaře roku 2008 využívá p. Mittag nabídky a odchází do společnosti BERGER v Zastávce u Brna. Zde se ujímá pozice ředitele stavební divize. Jedná se o obchodní společnost, jejíž jednou z činností je i stavební divize vč. strojového parku pro zemní práce a dopravu.

 

Vzhledem k celkové situaci na stavebním trhu se p. Mittag rozhodl, že založí vlastní menší stavební firmu, která nabídne zákazníkům ucelené a kvalitní služby.

 

Dříve se tyto služby nabízely hlavně větším investorům, novou firmou chtěl oslovit právě obyčejné lidi s obyčejnými starostmi, aby nemuseli složitě hledat a vyjednávat s různými řemeslníky a dodavateli materiálů, stavebními úřady a projektanty.

 

V dubnu roku 2009 tak zakládá svoji firmu MTG stavby, spol. s r.o. a začíná od nuly znovu ve stavebnictví. Jan Mittag se je tak jediným vlastníkem a jednatelem firmy.

 

Prohlédněte si reference, které o naší práci vypovídají nejlépe.

ZAKÁZKY VEŘEJNÝCH INSTITUCÍ A SOUKROMÉHO SEKTORU