Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/www/mtgstavby.cz/www/mtgstavby.cz/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2734

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/www/mtgstavby.cz/www/mtgstavby.cz/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2738

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/www/mtgstavby.cz/www/mtgstavby.cz/wp-content/plugins/revslider/includes/output.class.php on line 3679
MTG Stavby | Přestavba rodinných domů v Brně
 

Rekonstrukce rodinných domů – Ceník

ZÁKLADNÍ INFORMACE O CENÁCH

Tvorba ceny probíhá vždy individuálně na konkrétní požadavky potencionálního zákazníka. Cena je tvořena

položkovým rozpočtem, z něhož je vždy patrná cena za jednotlivé práce a materiály i cena celková.

Cenu rekonstrukce rodinných domů tvoříme na základě poskytnutých podkladů od klienta:

 

a) Obecný či málo konkretizovaný požadavek:

Osobní prohlídka budoucí realizace, rozprava s klientem o jeho očekávání co do způsobu realizace díla, tak do výsledku. Je vždy projednáno jaký rozsah dodávky očekává od dodavatelské firmy, jakou část dodávky si chce případně zajistit vlastními silami a co očekává funkčně i vzhledově od dokončeného díla.

 

b) Konkrétní projekt:

Provedeme nacenění na základě projektové dokumentace s vlastní tvorbou výkazu výměr, postup je podobný jako u odstavce a).

 

c) Konkrétní projekt s výkazem výměr:

Provedeme nacenění na základě projektové dokumentace do přiloženého výkazu výměr. V rámci zpracování ceny provedeme dílčí kontrolu souladu projektu a výkazu výměr a samostatně upozorníme na případné rozdíly a vyčíslíme je. Pokud je potřeba , doplníme si informace dle odstavce a).

 

Co byste jako budoucí investor neměli podcenit.

 

 • Čím nepřesnější bude vaše zadání, tím méně přesná bude nabídka
 • Nejnižší nabízená cena neznamená nejlevnější realizaci

 

Pokud poptáváte více firem na stejnou činnost, za účelem výběru nejvhodnější nabídky, je důležité:

 

 • Mít jasné zadání, nejlépe výkaz výměr zpracovaný projektantem. (jednak Vám tím sám provede ocenění jím neprojektovaných prací, takže doloží realizovatelnost projektu za Vámi dohodnutý peníz a dále zjednoduší následnou kontrolu předložených nabídek)
 • Při kontrole ceny nabídek je důležité porovnat, zda obsahují vše, co požadujete. Nikoli porovnávat pouze celkovou cenu
 • Získejte více informací o firmě, s níž se chystáte uzavřít smlouvu, neřiďte se pouze nejnižší cenou.

 

Pokud chcete mít představu, co by asi mohla stát realizace Vaší zakázky naší firmou, navštivte sekci referencí a najděte obdobný, námi realizovaný, objekt. U všech referencí je uveden popisy prací a celková cena díla. Naše firma je schopna zajistit kompletní realizaci od projektu a vyřízení stavebního povolení až po kolaudaci. Stejně tak ale můžeme realizovat jakékoli dílčí části.

 

Ceny:

Uvádět zde konkrétní ceny nemá smysl vzhledem ke značným rozdílům realizací. Stejně tak nepomohou ani rozmezí cen. Určitou představu si však můžete udělat na základě našich referencí. Najděte si referenci rekonstrukce rodinného domu, která je rozsahem podobná té Vaší. Reference rekonstrukcí rodinných domů.

SHRNUTÍ

Nepožadujeme zálohy. Platby řešíme až jako poslední.

 • 01 NABÍDKA

  Na všechny práce Vám poskytneme cenovou nabídku předem.

 • 02 CO JE V CENĚ

  Naše cena je kalkulována vždy tak, aby obnášela veškeré práce a materiál, který bude pro realizaci třeba. Stejně tak postihovala všechny vnější vlivy, které se dají předpokládat.

 • 03 PLÁNUJEME

  S námi se Vám nestane, že bychom chtěli dodatečně peníze za něco, co jsme tzv. zapomněli. Pokud Vy nechcete práce nad rámec původního požadavku, potom my nechceme žádné dodatečné peníze.

 • 04 POTŘEBUJETE VÍCE?

  Na případné vícepráce (pokud přeci jenom vzniknou) dopředu upozorníme a dohodneme jejich cenu.

 • 05 PLATBA

  Platba probíhá vždy po vzájemném odsouhlasení provedených prací.