Rekonstrukce bytových domů a legislativa

Jaká povolení potřebuji…

Pokud se podíváme na otázku legislativní, lze obecně říci, že pro rekonstrukci bytového domu jako takové, není potřeba vyřizovat žádné stavební povolení a většinou ani ohlášení stavby.

To se částečně odvíjí od pohledu konkrétního stavebního úřadu, který může být v jednotlivých příslušných obcích, či městských částech různý. Bavíme se o situaci, kdy měníme takzvaně dožité konstrukce za nové.

Tedy neměníme vzhled domu co do rozměru vnějších konstrukcí a tvaru a rozměrů oken, ani nezasahujeme do nosných částí bytového domu. V takovém případě nás zajímá pouze to, zda dům není památkově chráněn, či zda se nenachází v památkovém pásmu.

Rekonstrukce bytových domů, tak jak Vám ji tady popisuji je stejná pro všechny domy od přelomu 19. a 20. století až do doby nedávno minulé. Bez ohledu na stavební konstrukci, způsob zastřešení, či celkovou velikost domu.

Rozdíly v těchto věcech mohou mít vliv pouze na poskytování případných dotací, finančních pobídek či příspěvků z městských a obecní pokladen v případě privatizací. To jsou ale již věci velmi individuální, podléhající mnoha různým faktorům a měnícími se s dobou. K tomuto je potřeba přihlížet vždy až při konkrétním řešení v konkrétním čase.

Přejít zpět na stránku o rekonstrukcích bytových domů.

Přeji hodně štěstí, Jan Mittag
Máte dotaz? Chystáte rekonstrukci? Napište nám

 

Dobrý den, navštívili jste stránky společnosti MTG stavby, spol. s r.o.

V současné době je vlastní stavební činnost utlumena a realizujeme pouze činnost technického dozoru stavby a investora.

Tyto stránky jsou udržovány za účelem zachování historie společnosti a prokázání odbornosti v daném oboru.

Děkuji za pochopení a přeji pěkný den, Jan Mittag

 

Chci přejít na aktuální informace