Rekonstrukce bytových domů – Reference

Výběr referencí

Zajímá Vás jak správně postupovat při rekonstrukci bytového domu? Chcete se vyhnout případným problémům, více pracím navyšujících náklady a celé řadě nepříjemných překvapení? Projděte si, jaké základní informace byste měli znát před zahájením rekonstrukce Vašeho domu a připojte se k našim spokojeným zákazníkům. Čtěte zde.

Projděte si ukázky nejrozsáhlejších realizovaných zakázek.

 • REKONSTRUKCE BYTOVÉHO DOMU SKÁCELOVA

  Zateplení fasády s novými dlažbami vstupu, schodiště a lodžií, zámečnických a truhlářských výrobků...

 • REKONSTRUKCE BYTOVÉHO DOMU SKÁCELOVA

  Odstranění vlhkosti z prostor 1.PP a provedení nové opěrné zdi a zpevněných ploch ve dvoře.

 • OPRAVA A ÚDRŽBA BYTOVÉHO DOMU

  Opravy střešní izolace zelené střechy, přesun lapačů střešních splavenin, výměna polykarbonátových výplní prosvětlovacích světlíků vč. příslušenství, osazení krycích stříšek nad vstupy atria...

 • OPRAVA ULIČNÍ FASÁDY BYTOVÉHO DOMU

  100% osekání vnějších omítek na uliční fasádě objektu, následně bylo provedeno vyrovnání ploch jádrovou omítkou Baumit, provedení říms a parapetů a celoplošné...

 • ZASTŘEŠENÍ DVORA BYTOVÉHO DOMU

  Nové zastřešení trapézovými plechy Lindab s nosnou dřevěnou konstrukcí s KVH hranolů. Součástí bylo i provedení elektrického vyhřívání žlabů proti zamrzání a osvětlení...

 • OPRAVA ULIČNÍ FASÁDY BYTOVÉHO DOMU

  Provedení výměny stávajících oken za nová plastová systém Penta+ 7 komor se zasklením k= 1,1, následně odstranění staré nesoudržné omítky a provedení nové, včetně barevného provedení nátěru...

 • VODA, KANALIZACE, PLYN, ELEKTŘINA...

  Výměna páteřních rozvodů ZTI, plynu a elektro, rekonstrukce krovu a výměna vstupních vrat a dveří. V rámci rekonstrukce byly na přání některých majitelů bytů provedeny i další stavební úpravy...

 • OPRAVY A ÚDRŽBY BYTOVÝCH DOMŮ

  Dlouhodobě spolupracujeme se správcem nemovitostí, pro kterého zajišťujeme drobné opravy i rozsáhlejší rekonstrukce jím spravovaných objektů – bytových domů...

 • ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU...

  Zateplení fasády objektu, provedení nové izolace a nášlapné vrstvy pavlačí vč. oprava zábradlí a odvedení vlhkosti od objektu pomocí drenáží a nopované folie...

 • ROZVODY VODY, KANALIZACE, PLYN...

  Demontáže stávajících rozvodů a montáže nových za provozu investora vč. zednického zapravení a úklidu. Pro rekonstrukci plynu zajišťujeme i PD a potřebná vyjádření...

 • ELEKTROROZVODY V BYTOVÝCH DOMECH

  Provedení zednického zapravení po rekonstrukci elektrorozvodů nn...