Rekonstrukce bytového jádra

Provádíme rekonstrukce bytových jader

Naše stavební společnost se mimo jinou svoji činnost věnuje i provádění rekonstrukce bytových jader. Co to vlastně bytové jádro je? Toto označení se zavedlo s příchodem panelové výstavby, jak praví stručně Wikipedie:

Bytové jádro je prefabrikovaný celek koupelny a záchodu. Byl připravován mimo staveniště v továrnách a montován až přímo do nově postavených bytů. Díky tomu se urychlovala výstavba nových panelových domů hojně budovaných za éry komunismu v Československu. Bytová jádra byla používána v letech 1958–1990 a za tuto dobu bylo vystavěno podle odhadů 1,18 milionu jader.

Existují dva základní druhy bytových jader – umakartová a železobetonová. Umakartová jádra jsou označována písmenem B následovaným číslicí (například B-10, B-63 apod.). Tato jádra se buď montovala až na místě z připravených desek, nebo se dodávala jako jeden kus.

Další typy jader jsou například H, F, T, E. Liší se především uspořádáním příček, vany a toalety. Přitom jsou některé stěny zděné a některé umakartové.

Železobetonová jádra byla používána méně než umakartová. Jejich výhodou je delší životnost.
Hlavní nevýhodou je životnost samotného umakartu, ten se postupem času a působením vlhkosti začíná kroutit a prohýbat. Často dochází také ke vzniku plísní. Další nevýhodou je také nízká izolace zvuku. Především z těchto důvodů se v současné době jádra nahrazují zděnou koupelnou s toaletou, přičemž se jedná o rozsáhlejší odborné rekonstrukce.

A právě na takovou odbornou rekonstrukci bytového jádra se zaměříme.

Je potřeba si uvědomit, že se nejedná pouze o výměnu dožitých konstrukcí (stěn) za nové a výměnu obkladů a zařizovacích předmětů. Je to širší celek, kdy je potřeba postupovat následujícím způsobem:

první, co je potřeba si ověřit, je stav hlavních rozvodů vody, kanalizace, případně vzduchotechniky a elektro, které jsou většinou vedeny v tzv. instalačních jádrech a jsou přímo dotčena uvažovanou rekonstrukcí. Mimo jiné mají vliv i na nové umístění a rozměry bytového jádra. Hlavní ale je, zda v domě již proběhla rekonstrukce, těchto tzv. „stoupaček, či je teprve v plánu. Budeme se totiž k těmto rozvodům napojovat a je potřeba k nim zachovat dostatečný přístup i do budoucna pro případné revize a opravy.

Dále je nutné rozhodnout se, zda upřednostňujeme samostatné wc, nebo raději společné s koupelnou a tím zase více vnitřního prostoru.

V neposlední řadě je také potřeba si uvědomit, že rekonstrukce bytového jádra má vliv i na kuchyň.

Pro základní rekonstrukci bytového jádra nepotřebujete ani povolení stavebního úřadu, ani statický výpočet. Pokud neměníte zásadně rozměry proti stávajícím a neprovádíte zásah do nosných konstrukcí domu, případně nevytváříte výrazně vyšší zatížení stropních konstrukcí oproti současnému stavu.

Standardně se nové stěny bytového jádra budují z materiálu Ytong, případně sádrokarton. Je potřeby si uvědomit jaké rozvody se budou v příčkách skrývat a podle toho navrhnout jejich dostatečnou tloušťku. Není od věci si zvážit i možnost rozšíření koupelny a wc na úkor spojovací chodbičky do kuchyně a pro vstup do kuchyně využít přilehlý obývací pokoj.

Nové rozvody vody, kanalizace, vzduchotechniky a elektro je potřeba navrhnout a zrealizovat v dostatečných dimenzích, aby bylo možné připojit všechny uvažované spotřebiče a zařizovací předměty. Při zazdívání a obkládání instalačního jádra – šachty je dobré ponechat co možná největší vstup – dvířka do tohoto prostoru, zcela jistě to dříve nebo později oceníte. Nejlepší je tento vstup zpracovat jako samostatný truhlářský výrobek.

Pokud se obrátíte na naši společnost, navštívím Vás osobně a rád s Vámi proberu celou problematiku a veškeré možnosti řešení. Rekonstrukce bytových jader jsou náročné zejména na množství řemeslných prací, na jejich dobrou časovou posloupnost a kvalitní provedení. Je to hodně práce na malém prostoru a proto je dobré Vše předem připravit a nezdržovat se v průběhu realizace hledáním řešení na nastalé situace.

Přeji hodně štěstí, Jan Mittag
Máte dotaz? Chystáte rekonstrukci? Napište nám a nezapomeňte mrknout na Rekonstrukce bytového jádra – Ceník.