Ostatní stavební práce

Výběr referencí

Zde naleznete méně obvyklé reference. Oplocení, úpravy komunikací, nebo technologického zázemí budov. Často se jedná o zakázky obcí a institucí.

Projděte si ukázky nejrozsáhlejších realizovaných zakázek.

 • VUT TRAFOSTANICE

  Jako subdodavatelská firma jsme prováděli stavební úpravy prostoru trafostanice a rozvodny, včetně nových havarijních jímek a požárních uzávěrů...

 • OPRAVA TERASY A VYBUDOVÁNÍ ZASTŘEŠENÍ

  Provedení rozšíření a předláždění stávající terasy, nové vyzdívky z lícových cihel Klinker, provedení tesařské konstrukce a skleněného zastřešení...

 • OPLOCENÍ ZAHRADY

  Provedení oplocení zahrady ve svažitém terénu...

 • STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA ÚČELU OBJEKTU

  Úprava stávajících dispozic haly, v rozsahu elektro, VZT, ÚT a dělících zámečnických konstrukcí...

 • STAVEBNÍ PRÁCE PRO VÝMĚNU A PRODLOUŽENÍ STÁVAJÍCÍCH VÝTAHŮ

  Stavební práce pro výměnu a prodloužení stávajících výtahů, celkem 6 kusů...

 • VESTAVBA VÝTAHU A DISPOZIČNÍ ÚPRAVY PRO KANCELÁŘSKÉ VYUŽITÍ

  Stavební úpravy stávajícího objektu, kdy bylo potřeba spojit 2. A 3. NP výtahem a dispozičně upravit vnitřní prostory pro potřeby uživatele...

 • NESA OPLOCENÍ AREÁLU II

  Provedení cihelné zdi z materiálu dodaného investorem – staré cihly různého formátu...

 • MULTIFUNKČNÍ HODINOVÝ STROJ

  Naše firma realizovala spodní stavbu včetně elektro a veškerých příprav pro osazení uměleckého díla...

 • ZPOMALOVACÍ PRÁH – RETARDÉR

  Provedení zpomalovacího prahu ve stávající komunikaci. Cena cca 85.000,- Kč bez DPH...

 • OPRAVA VJEZDU UL. PŘÍHON 15

  Provedení vjezdu z betonové dlažby. Cena cca 51.000,- Kč bez DPH. Realizace 18.11. – 23.11.2009...

 • DOKONČENÍ SPORTOVNÍHO CENTRA – OPĚRNÁ STĚNA

  Jedná se o terénní úpravy za účelem řešení eroze svahu nad stávajícími šatnami a ochrany před hromaděním dešťových vod za podzemní částí šaten, jejichž součástí...

 • NESA, SPOL. S.R.O., OBJEKT 830, OPLOCENÍ AREÁLU

  Jedná se o nově provedené oplocení v kombinaci s betonovou, případně gabionovou podezdívkou a dřevěnými plotovými výplněmi s modřínových prken osazených do...

 • ČÁSTEČNÉ OPLOCENÍ KONTAJNEŘIŠTĚ

  I. etapa nového plechového oplocení cca 30mb z celkových 100mb. Cena cca 119.500,- Kč bez DPH...

 • PROVEDENÍ KAMENNÉ ZDI

  Provedení kamenné zdi v délce 50 mb z materiálu dodaného investorem...