Školství a instituce

Výběr referencí

Zde naleznete obvykle rozsáhlejší reference pro státní sektor. Často se jedná o rekonstrukce mateřských, základních, nebo církevních škol. Do této sekce budou postupně doplněny také zakázky pro obce a státní instituce.

Projděte si ukázky nejrozsáhlejších realizovaných zakázek.

 • STAVEBNÍ ÚPRAVY DRUŽINY NA ŠKOLNÍ JÍDELNU

  Rekonstrukce školní družiny na výdejnu a jídelnu pro Gymnázium spojenou s kuchyní ZŠ a následně provedení drenáží...

 • STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTU NA ŠKOLNÍ DRUŽINU A KABINET

  Jedná se o přestavbu bytu na školní družinu včetně veškerých sítí, nových a repasovaných...

 • ZASTŘEŠENÍ ZÁSOBOVACÍ RAMPY

  Předmětem realizace bylo provedení zastřešení zásobovací rampy a oprava spodní části...

 • REKONSTRUKCE HERNY NA CVIČNÉ KUCHYŇKY

  Předmětem realizace bylo provedení nové cvičné kuchyňky pro žáky druhého stupně...

 • REKONSTRUKCE BÝVALÉ ZUBNÍ ORDINACE NA HERNU

  ředmětem díla bylo vybudování herny z prostor bývalé zubní ordinace. Provedeno bylo vybourání příček...

 • SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ, REKONSTRUKCE ROZVODŮ VODY, KANALIZACE

  Předmětem díla bylo provedení výměny veškerých rozvodů zdravotechniky, kanalizace, topení a elektroinstalace v celém objektu, společně s některými již...