Projekt ESF

PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

Název výzvy:

Podnikové vzdělávání zaměstnanců

Název projektu:

Firemní vzdělávání zaměstnanců společností MTG stavby, spol. s r.o. a PAHAMONT s.r.o.

Číslo projektu:

CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005154

Příjemce:

MTG stavby, spol. s r.o.

Partner:

PAHAMONT s.r.o.

Období realizace:

9/2016 – 12/2017

Cíl projektu:

Projekt Firemní vzdělávání zaměstnanců společností MTG stavby, spol. s r.o. a PAHAMONT s.r.o. je zaměřen na zvýšení odborné úrovně znalostí a dovedností zaměstnanců obou stavebních společností. V souladu s cílem výzvy „Zvýšení adaptability starších pracovníků“ budou do vzdělávání zapojeni také zaměstnanci z obou společností ve věku nad 54 let. Očekáváme, že přínos projektu bude po jeho realizaci mít pozitivní dopad na zvýšení konkurenceschopnosti obou našich společností.

Zaměstnanci obou společností budou školení v odborných, měkkých a technických dovednostech.

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu.