VUT Kounicova 67a, Brno Trafostanice

O této realizaci

Jako subdodavatelská firma jsme prováděli stavební úpravy prostoru trafostanice a rozvodny, včetně nových havarijních jímek a požárních uzávěrů.

 

Hodnocení

S firmou MTG stavby máme dlouholeté a dobré zkušenosti, vždy dostojí svým závazkům, ať se to týká předem dohodnuté ceny, tak termínu a kvality provedení. Vedení firmy je na vysoké profesní úrovni a jím navržená technická řešení, jsou vždy dobrá a za rozumnou cenu. Spolupráci s touto firmou můžeme jenom doporučit.

 

S pozdravem

 

Radek Brunclík
ELMONT GROUP, a. s.
Bieblova 1754/27
613 00 Brno
Tel.: 541 246 396
Mobil: 604 231 666

Investor:

ELMONT GROUP, a.s., kontakt na investora: Radek Brunclík: 604 231 666

Místo realizace:

Kounicova 67a

Cena:

cca 380.000,- Kč bez DPH

Datum
Kategorie
2013, Školství a instituce, Stavební práce, Veřejný sektor