Izolace suterénu dvorní fasády a oprava dvora

O této realizaci

Izolace suterénu dvorní fasády a oprava dvora Palackého třída 129, Brno. Odkopání a snížení dvora a prostoru zahrady. Provedení odkopání zeminy kolem domu, provedení nové hydroizolace a drenáže. Provedení nových zpevněných ploch dvora, opěrné zídky, rampy a schodiště. Provedení monolitických zdí na hranici pozemku.

 

„Odborné služby poskytované panem Mittagem mohu charakterizovat jako vysoce profesionální, vždy vše plánuje i realizuje na 100% v přesném termínu s nadstandardní kvalitou. Na odborné služby pana Mittaga je perfektní spoleh, oceňuji velmi dobrou komunikaci, odbornost i pečlivost v dozoru kvality dodávaných prací a sledování zájmu investora.“

Zbyněk Prokop

 

Osvědčení

 

 

 

Investor:

SVJ pro dům Palackého třída 129, Brno, IČ.: 28354559 Palackého třída 1802/129, Královo Pole, 612 00 Brno Zastoupen: Doc. RNDr. Zbyňkem Prokopem, Ph.D,

Místo realizace:

Palackého třída 129, Brno

Cena:

cca 860.000,- Kč bez DPH

Datum
Kategorie
2018, Jan Mittag – výkon TDI, Zpracování rozpočtu
Tags
komunikace, zpevněné plochy