Oprava a údržba bytového domu, Mojmírovo náměstí 11

Investor:

Společenství vlastníků jednotek, Mojmírovo náměstí 11, 612 00 Brno

Místo realizace:

Mojmírovo náměstí 11, 612 00 Brno

Cena:

cca 240.000,- Kč bez DPH

Datum
Kategorie
2010, Rekonstrukce bytových domů, Soukromý sektor, Stavební práce
O této realizaci

Provedení oprav střešní izolace zelené střechy, přesun lapačů střešních splavenin, výměna polykarbonátových výplní prosvětlovacích světlíků vč. příslušenství, osazení krycích stříšek nad vstupy atria a další drobné práce na domě