Oprava uliční fasády bytového domu Štefánikova 22

Investor:

Jan a Sabina Kratochvílovi, Svatopluka Čecha 9, 612 00 Brno

Místo realizace:

Štefánikova 22, 602 00 Brno

Cena:

cca 750.000,- Kč bez DPH

Datum
Kategorie
2011, Fasády, Rekonstrukce bytových domů, Soukromý sektor
O této realizaci

Provedení výměny stávajících oken za nová plastová systém Penta+ 7 komor se zasklením k= 1,1, následně odstranění staré nesoudržné omítky a provedení nové, včetně barevného provedení nátěru. Součástí je i výměna klempířských konstrukcí.
Termíny:
I. Etapa – říjen 2010
II. Etapa – březen – duben 2011