Dokončení sportovního centra Ořešín – opěrná stěna

Investor:

Statutární město Brno, Městská část Brno – Ořešín, Ronovská 10, 621 00 Brno

Místo realizace:

Ořešín

Cena:

cca 1.345.000,- Kč bez DPH

Datum
Kategorie
2009, Stavební práce, Veřejný sektor
O této realizaci

Jedná se o terénní úpravy za účelem řešení eroze svahu nad stávajícími šatnami a ochrany před hromaděním dešťových vod za podzemní částí šaten, jejichž součástí je umístění opěrné zdi. Plocha pod opěrnou zdí bude využita pro doplňkové funkce stávajícího hřiště. Součástí stavby je spojovací venkovní schodiště k chodníku okolo hřiště a související komunikační plochy.