Provedení kanalizační přípojky, Jandáskova

Investor:

Mudr. Dagmar Řehořková, Antonína Procházky, Brno

Místo realizace:

ulice Jandáskova, 621 00 Brno

Cena:

cca 63.000,- Kč bez DPH

Datum
Kategorie
2009, Soukromý sektor
O této realizaci

Provedené kanalizační přípojky KG DN 150 v délce 17 m vč. zemních prací a drobné opravy na fasádě rodinného domu.