Hrubá stavba RD 01, Ochoz u Brna, parcela číslo 908/1

O této realizaci

Hrubá stavba RD 01, Ochoz u Brna, parcela číslo 908/1. Provedení hrubé stavby RD. Základy, ležatá kanalizace a zemnění, hydroizolace, zděné a železobetonové konstrukce, kompletní konstrukce krovu.

 

Spolupráci se společností MTG stavby, spol. s r. o. určitě doporučuji. Zejména oceňuji profesionální přístup pana Mittaga, jeho erudici a komunikační schopnosti. Vzniklé problémy řešil vždy včas a ochotně, usnadnil nám komunikaci se stavební firmou i dalšími dodavateli, poskytl svoje zkušenosti a expertizu v oblasti techniky i ekonomiky celé stavby. Ocenil jsem rovněž vysokou štábní kulturu, kterou do procesu stavby vnesl.

J. Navrátil

 

Osvědčení

 

 

 

Investor:

Mgr. Jiří Navrátil, Synkova 14, 628 00 Brno

Místo realizace:

Ochoz u Brna

Cena:

cca 1.900.000,- Kč bez DPH

Datum
Kategorie
2019, Domy na klíč, Hrubé stavby, Jan Mittag – výkon TDI, Stavební práce