Bezvýkopová obnova kanalizace v BD Křížová 2, Brno

O této realizaci

Bezvýkopová obnova kanalizace v BD Křížová 2, Brno. Provedení bezvýkopové opravy ležaté kanalizace syceným bezešvým rukávcem BRAWOLINER s konečnou sílou stěny 3,5 – 4 mm. Výměna vpustí a čistících kusů. Kamerové zkoušky před a po provedení.

 

Vážím si práce pana Mittaga,  vysoce hodnotím jeho osobní přístup, konstruktivní a vstřícné řešení situací vznikajících v průběhu dozorované stavby. Odborný dohled, který jsme využili, nám velmi pomohl.  Spolupráce s panem Mittagem byla skvělá, s úsměvem a v pohodě.
Za Společenství vlastníků Křížová 2 děkuji. Marie Novotná

 

Osvědčení

 

 

 

Investor:

Společenství vlastníků Křížová 2, Křížová 665/2, 603 00 Brno, Zastoupen: Marií Novotnou

Místo realizace:

Křížová 2, Brno

Cena:

cca 350.000,- Kč bez DPH

Datum
Kategorie
2019, Jan Mittag – výkon TDI, Rekonstrukce bytových domů, Soukromý sektor, Stavební práce