Archive

Jedná se o terénní úpravy za účelem řešení eroze svahu nad stávajícími šatnami a ochrany před hromaděním dešťových vod za podzemní částí šaten, jejichž součástí je umístění opěrné zdi. Plocha pod opěrnou zdí bude využita pro doplňkové funkce stávajícího hřiště. Součástí stavby je spojovací venkovní...

Jde o program pod záštitou Magistrátu města Brna, kdy jsou na různých veřejných místech zřizovány oddechové koutky pro maminky jejich malé děti. Naše firma pomáhala se zútulňováním jednotlivých míst. (koberce, malba, úpravy výplní zábradlí sklem, sjezdy pro kočárky…)...

 

Dobrý den, navštívili jste stránky společnosti MTG stavby, spol. s r.o.

V současné době je vlastní stavební činnost utlumena a realizujeme pouze činnost technického dozoru stavby a investora.

Tyto stránky jsou udržovány za účelem zachování historie společnosti a prokázání odbornosti v daném oboru.

Děkuji za pochopení a přeji pěkný den, Jan Mittag

 

Chci přejít na aktuální informace