Archive

Bezvýkopová obnova kanalizace v BD Křížová 2, Brno. Provedení bezvýkopové opravy ležaté kanalizace syceným bezešvým rukávcem BRAWOLINER s konečnou sílou stěny 3,5 – 4 mm. Výměna vpustí a čistících kusů. Kamerové zkoušky před a po provedení.   Vážím si práce pana Mittaga,  vysoce hodnotím jeho osobní přístup, konstruktivní a vstřícné...

Předmětem díla bylo provedení rekonstrukce secesní uliční fasády, provedení kamenného obkladu soklu a schodiště, provedení drenáže kolem uliční fronty, dále byla provedena nová fasáda dvorního traktu, včetně opravy štítu přiléhajícího bytového domu   Osvědčení   Stáhněte si Osvědčení o řádném provedení stavebních prací (PDF)    ...

Stavební úpravy RD Pšeník 369/4, Brno - Štýřice. Předmětem díla bylo provedení rekonstrukce řadového rodinného domu s přístavbou a podkrovím tzv. „na klíč“.   Osvědčení   Stáhněte si Osvědčení o řádném provedení stavebních prací (PDF)   Hodnocení Stavební firmu MTG stavby spol. s r.o. jsme si vybrali na základě kladného doporučení při rekonstrukci...

Předmětem díla bylo provedení hrubé stavby rodinného domu vč. provedení dvou komínových těles, monolitického schodiště a kompletní konstrukce sedlové střechy, vč všech doplňků a střešních oken Velux   Osvědčení   Stáhněte si Osvědčení o řádném provedení stavebních prací (PDF)   Hodnocení Prostredníctvom spoločnosti MTG Stavby spol. s.r.o. sme realizovali hrubú stavbu nášho...

Změna stavby nástavbou a stavebními úpravami rodinného domu, Sládkova 1306/35, parc.č. 551/1 v k.ú. Černá Pole. Předmětem díla bylo provedení demoličních prací a výstavba nové části rodinného domu, vč. veškerých vnitřních prací a dodávek, tzv. „na klíč“.   Hodnocení Spolupráci se společností MTG stavby, spol. s r. o....

Rekonstrukce rozvodů ZTI, UT a elektro vč. nové koupelny a WC v podkroví. Výměna rozvodů ZTI, UT a Elektro za nové, vč. přípojky vody, nové šachty, rekonstrukce koupelny a WC v podkorví a vybudování nového sociálního zázemí v přízemí, zateplení štítové zdi a položení nových...

Výměna stávajících elektrorozvodů za nové, vč. nového rozvaděče. Sjednocení tras, zednické zapravení, nové malby a nátěry.   Osvědčení   Stáhněte si Osvědčení o řádném provedení stavebních prací (PDF)   HODNOCENÍ Společnost MTG Stavby spol.sr.o. prováděla v našem bytovém domě ze 30.let kompletní rekonstrukci společné elektřiny. Chtěli bychom ocenit, že veškeré práce byly...

Provedení nové dispozice bytu v 1.PP a jeho vertikální propojení schodištěm s bytem v 1.NP.   Osvědčení   Stáhněte si Osvědčení o řádném provedení stavebních prací (PDF) Hodnocení Společnost u nás prováděla rekonstrukci a další stavební úpravy bytu, a to v poměrně velkém rozsahu. Máme dojem kvalitní a pečlivě odvedené práce...

Provedení nové terasy s oplocením, obklady říms a fasády dvorku deskami Cetris.   Hodnocení Oceňuji seriózní přístup, dodržení čas. termínu, průběžnou kontrolu prováděných prací, vstřícnost při řešení dalších prací nad rámec původní smlouvy a slušné chování pracovníků firmy. Takže děkuji a přeji hezký den a hodně dobře zrealizovaných zakázek....