Archive

Odstranění staré fasády, provedení kontaktního zateplovacího systému z minerální vaty, vč povrchových úprav, antigraffiti, klempířských a truhlářských konstrukcí. Nová konstrukce balkonu ve dvorní části a provedení hromosvodu vč. revize....

V prostoru 2. NP – obytného podkroví byl vybourán stávající vikýř a terasa a nově proveden vikýř na šíři uliční fronty domu. Vnitřní nově získaný prostor byl pak využit na provedení dvou dětských pokojů.   Hodnocení „S firmou MTG stavby máme dlouholeté a dobré zkušenosti, vždy dostojí svým...