Archive

Předmětem díla bylo provedení rekonstrukce secesní uliční fasády, provedení kamenného obkladu soklu a schodiště, provedení drenáže kolem uliční fronty, dále byla provedena nová fasáda dvorního traktu, včetně opravy štítu přiléhajícího bytového domu   Osvědčení   Stáhněte si Osvědčení o řádném provedení stavebních prací (PDF)    ...