Hrubé stavby

Hrubá stavba domu

Naše stavební společnost se mimo jinou svoji činnost věnuje i realizaci novostaveb. V tomto případě však budeme mluvit o tzv. hrubých stavbách. Co to je hrubá stavba a jaký je její rozsah? Hrubou stavbou se rozumí provedení realizace v rozsahu základů nosných konstrukcí vodorovných i svislých a zastřešení. Pokud se rozhodujete pro stavbu nového rodinného domu, máte v zásadě na výběr tři možné varianty:

zadat stavbu domu jako kompletní zakázku jedné stavební společnosti a nechat si dům postavit tzv. „na klíč”

pustit se do stavby sám, svépomocí a vše si zajišťovat a řídit sám

nechat si postavit od odborné stavební společnosti hrubou stavbu a její dokončení si zajistit sám

O každé ze tří zmíněných variant již byla popsána spousta stran a lze k tomu přidat i spoustu pozitivních či negativních názorů a zkušeností. Já bych si dovolil zůstat u varianty s pořadovým číslem 3, protože si myslím, že v sobě dokáže docela šikovně skloubit to lepší s bodů 1 a 2. Hrubá stavba tvoří základ celého domu, proto je třeba dbát především na kvalitu použitého materiálu a samozřejmě také na preciznost provedení hrubé stavby. Následné dokončení lze již provádět svépomocí, či s jednotlivými řemeslníky, případně po ověření dobré spolupráce s dodavatelem hrubé stavby se dohodnout na dokončení stavby celé, či některých jejich částí.

Vždy je však důležité dobře odhadnout svoji vlastní fundovanost pro stavbu a v případě, že si nejste jisti, určitě si ke stavbě přizvěte odborníka z profese, který dohlídne na dobré provedení prací a případně pomůže i s koordinací řemeslníků a jednotlivých profesí.

Osnova prací, které patří pod termín hrubá stavba je uvedena v časové ose:

zaměření stavby v terénu a její vytyčení

sejmutí ornice a provedení výkopových prací pro základy, sklep a ležaté rozvody pod základovou deskou

uložení zemnění pro hromosvod, uložení výztuže a betonáž základových pasů s prostupy pro ležaté rozvody a přípojky do domu

provedení ležatých rozvodů, především kanalizace a ostatních pod základovou deskou, jejich zasypání a zhutnění podkladu

provedení betonáže základové desky

provedení vodorovné hydroizolace pod nosnými konstrukcemi (zdivo, pilíře) s dostatečným přesahem pro budoucí dopojení celkové hydroizolace objektu, v případě suterénu je nutné provést i svislé hydroizolace, včetně její ochrany, alternativně přidat i drenáže u paty základu za účelem odvedení spodní či tlakové vody

provedení zásypů kolem objektu a jejich zhutnění

provedení svislých nosných konstrukcí

zdivo obvodové a vnitřní nosné, pilíře, nadokenní překlady. To vše je vrchem ukončeno a provázáno železobetonovým věncem, nebo jeho alternativou

pokud je objekt vícepodlažní, provedeme na věnci strop – monolitický železobeton, skládané železobetonové panely, keramické stropy s dobetonávkou, či jinou alternativu dle uvážení a následně provedeme opět veškeré svislé nosné konstrukce, které opět ukončíme věncem

pokud je součástí stavby vnitřní schodiště provedené s těžkých stavebních materiálů, je provedeno v této fázi, dřevěné schodiště se provádí naopak až při dokončení stavby v rámci interiérů a konečných povrchových úprava do hrubé stavby nepatří

na poslední věnec se následně montuje zastřešení, ať se již jedná o klasický krov, či jeho plochou alternativu, či jiné provedení, například s železobetonu či oceli

tato konstrukce je pak vždy ukončena definitivním střešním pláštěm a veškerými klempířskými prvky, mimo vlastních dešťových svodů, ty jsou v této fázi nahrazeny pouze svody provizorními, aby byla voda odvedena od objektu

Tímto máte hotovou hrubou stavbu. Je dobré znát při jejím provádění budoucí místa a trasy pro osazení rozvodných skříní a rozvodů energií v podobě elektřiny, vody, kanalizace, vzduchotechniky a topení. Pokud si připravíte prostupy a niky, ušetříte čas a materiál dodatečným bouráním a zazdíváním. Pokud je součástí stavby pevný zděný komín, patří také do hrubé stavby současně s realizací svislých nosných konstrukcí.

Závěrem bych Vám rád sdělil, že výše uvedený text píši na základě vlastních dlouholetých zkušeností s realizacemi hrubých staveb domů či s jejich kompletní realizaci. Se všemi výše uvedenými věcmi jsem společně se svojí firmou připraven Vám pomoci a poskytnout ten nejlepší servis pro Vaši spokojenost. Budu rád, když se s Vašimi dotazy a problémy obrátíte na naši společnost.

Přeji hodně štěstí, Jan Mittag
Máte dotaz? Chystáte rekonstrukci? Napište nám, nebo mrkněte na strany: