Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/www/mtgstavby.cz/www/mtgstavby.cz/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2734

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/www/mtgstavby.cz/www/mtgstavby.cz/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2738

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/www/mtgstavby.cz/www/mtgstavby.cz/wp-content/plugins/revslider/includes/output.class.php on line 3679
MTG Stavby | Bezpečnost práce a odborná způsobilost
 

Cerifikace záloha OLD

BEZPEČNOST PRÁCE, ODBORNÁ ZPŮSOBILOST A CERTIFIKACE

Dbáme na rozvoj, zvyšování kvalifikací a úrovní služeb.

BOZP

Stavební firma MTG stavby, spol. s r.o. si je vědoma své povinnosti a potřeby zajištění bezpečnosti a zdraví svých pracovníků a právě z tohoto důvodu realizuje celou řadu opatření a aktivit k tomu, aby zajistila maximální prevenci těchto rizik při realizaci stavebních prací.

 

V oblasti bezpečnosti práce se stavební firma řídí zákonem č.155/2000 Sb. ve znění následných nařízení vlády a současně splňuje požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbách v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

V rámci eliminace rizik spojených s bezpečností a ochranou zdraví činíme tyto kroky:

 • pravidelné kontroly dodržování předpisů bezpečnosti práce na pracovištích
 • školení pracovníků v oblasti bezpečnosti práce
 • pravidelné zdravotní prohlídky zaměstnanců vč. potřebných testů a zkoušek
 • předávání informací o rizikách z vykonávaných činností mezi jednotlivými pracovními týmy
 • zajištění plnění revizí v oblasti vyhrazených technických zařízení
 • poskytování osobních ochranných pracovních prostředků
 • umisťování bezpečnostní značení na místech k tomu určených

Zajišťování zdraví a bezpečnost pracovníků stavební firmy MTG stavby, spol. s r.o.. je jedním ze základních úkolů managementu firmy s ohledem na budování loajality zaměstnanců a dobré jméno firmy.

 

V oblasti prevence požární ochrany se stavební firma řídí platným ustanovením zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně a souvisejícím předpisem vyhlášky č.23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb v platném znění.

CERTIFIKACE

Společnosti MTG stavby, spol. s r.o. se snaží o neustálý rozvoj s cílem poskytnout zákazníkovi co nejlepší možný servis v oboru. Smyslem těchto aktivit je zajištění konkurenceschopnosti na regionálním trhu stavebních firem ve snaze odlišit se a získat tak unikátní postavení na trhu, které zajistí vyšší míru spokojenosti zákazníka s poskytovanými službami.

V rámci svého rozvoje se v současné době můžeme prezentovat těmito certifikáty:

Historie certifikace:

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST A POJIŠTĚNÍ

Nenecháváme nic náhodě

JSME POJIŠTĚNÍ

Společnost MTG stavby si váží svých zákazníků a dobrého jména, proto má zájem předcházet neočekávaným situacím mimo jiné také pojistnou smlouvou uzavřenou u pojišťovny Kooperativa pojišťovna, a.s., Vinna Insurance Group včetně dodatku č. 1 a 2 v následujícím rozsahu >>

ŽIVÉ FIRMY

Další rok jsme na portálu zivefirmy.cz

ROZSAH POJIŠTĚNÍ

 • pojištění odpovědnosti za škodu v souvislosti s předmětem činnosti ve výši 10 000 000 Kč
 • pojištění odpovědnosti za škodu na užívané movité věci ve výši 500 000 Kč
 • pojištění náhrady nákladů za zdravotní péči zaměstnanci v důsledku úrazu či nemoci z povolání ve výši 1 000 000 Kč
 • pojištění pro případ odcizení a živelní pojištění v rozsahu jednotlivých typů od 200 000 Kč do 700 000 Kč
 • Pojistka k pojistné smlouvě č. 8602721828

Dokumenty odborné způsobilosti:

ZAKÁZKY VEŘEJNÝCH INSTITUCÍ A SOUKROMÉHO SEKTORU